Total 13articles,
 Now page is 1 / 1pages
View Article     
Name   hapkiyusul
Subject   합기유술 용술관 서울 이태원도장 개관
관장 : 최명근 4단
장소: 6호선 이태원역 1번 출구 100m 앞에 T-M-A-S(Total Martial Arts System) 도장
일시 : 토 19시~21시, 일13시~15시
수련비 : 1개월 기준 10만원, 3개월 등록시 24만원, 토요일/일요일중 1회수련시 1달에 6만원
수련 문의 : 010-4023-2570 최승재
추가정보 : http://paulbear.egloos.com/3091621

 Prev    합기유술 용술관 청주 전승도장 개관
hapkiyusul
  2014/06/10 
 Next    합기유술 용술관 청주도장 개관
hapkiyusul
  2014/06/08 Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by lifesay